Ett nybyggt kontorshus för Scania. Kontorshuset har 6 st kontorsplan, om vardera ca. 980 kvm, samt ett fläktrum uppe på taket. Byggnaden har en dubbelglasad fasad där solceller utgör en del av det yttre glasskiktet andra delar av glaset har ett screentryck som tillsammans med solcellerna utgör solavskärmning för kontoren.

Det finns även en del solceller uppe på taket och på fläktrumsväggar för att ta vara på det soliga läget och den energi det ger.

Vårt uppdrag var att ta fram förstudier, förslagshandlingar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag.

Se inredning här