ÖVRIGA TJÄNSTER

Denna sida är under uppbyggnad och här kommer du snart att kunna se fler exempel på övriga tjänster från oss på Frisk Arkitektur AB.

.

Sakkunnig tillgänglighet

Nu förstärker vi kompetensen i vårt team på ett viktigt område.

Sedan över fyra år tillbaka har Frisk Arkitektur innehaft omfattande kompetens inom olika områden. Nu förstärker vi vårt kontor ytterligare med en tillgänglighetssakkunnig. Denna expertis bidrar till att säkerställa korrekta och tillgängliga handlingar för våra projekt.

Smedra Kass Hanna | Arkitekt SAR/MSA | Sakkunnig tillgänglighet

VÅR GARANTI

Vi levererar och upprätthåller kvalitet i varje projekt och uppgift vi tar oss an.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter och vi håller alla parter väl informerade och uppdaterade under projektets gång.