Uppdraget bestod i att utöka Håsta äldreboende, i Hudiksvall, med sina 40 lägenheter med en tillbyggnad innehållande fyra avdelningar med ytterligare 48 lägenheter. Byggnaden skulle också innehålla ett storkök och en restaurang för ca. 100 gäster.
De gemensamma ytorna för de boende består av åtta avdelningskök, gemensamhetsutrymmen, tvättstugor samt en trevlig utemiljö. Personalutrymmen, sjuksköterskor, administrativa utrymmen och miljöhantering har också setts över.
Projektet gjordes för FE arkitekter, som hade generalkonsultuppdraget, där vi bidrog med formgivning, färgsättning, materialval, lös inredning och belysningskoncept samt tillgänglighetsutlåtande av vår sakkunniga i ämnet.

Tillbyggnad och inredning av äldreboende i Hudiksvall för @FE Arkitekter. Klicka på länken nedan för att se bilder på inredningen.

Läs mer