Ombyggnation och renovering av Gästhamnen i Södertälje.