Med den snabba utvecklingen av Scanias elektrifierade lastbilar, bussar och motorer kommer företaget över flera år att investera i en fabrik för batterimontering i Södertälje. Det första steget är en ny 18 000 kvadratmeter stor anläggning som påbörjats och som beräknas vara i full drift till 2023. 

Förutom de stora fabriksytorna kommer byggnaden även innehålla ett kontorshus på 4 våningar varav ett plan utgör teknikrum samt ett höglager för lagring av bland annat färdiga batterier.

Vårt uppdrag var att ta fram förstudier, förslagshandlingar, systemhandlingar, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar men vi har också påbörjat inredningsuppdraget gällande lös inredning.