VAD VI GÖR

Frisk Arkitektur AB bildades 2003 av VD och ägaren Tommy Frisk. Tommy Frisk har varit verksam som arkitekt i Södertälje sedan slutet på 80-talet.

Vi tror på närhet till dig som kund och arbetar därför gärna lokalt. Det gör att vi snabbt kan vara på plats om något händer under projektets gång. Denna närhet mellan oss och dig skapar också goda förutsättningar för oss att alltid hålla alla parter uppdaterade.

Kvalitets- och miljöarbete:

Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets- och miljöledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 1401. Vårt arbete med kvalitets- och miljöledningssystemen innebär att du som kund kan förvänta dig en arbetsprocess som är väl genomarbetad och att du får kvalitetssäkrade och granskade handlingar i tid.

Kvalitetspolicy:

  • Frisk Arkitektur AB ska inge förtroende för vår förmåga som ett professionellt arkitektkontor.
  • Frisk Arkitektur AB ska alltid tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet.
  • Arkitekthandlingarna skall spegla ett bra och professionellt arbete.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter.

Frisk cykel

Miljöpolicy:

Frisk Arkitektur AB skall inge förtroende för vår förmåga att i kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter.

Vi arbetar för att de byggnader som vi ritar ska uppfylla målen för byggd miljö i Sveriges nationella miljömål.

Frisk Arkitektur AB arbetar proaktivt i miljöarbetet för att påverka sina kunder att göra miljömedvetna val. Vårt miljöarbete är en integrerad del i vårt arbetssätt. Frisk Arkitektur AB ska alltid kunna påvisa ett mer miljövänligt alternativ i varje del av processen.

Miljöarbetet innebär ett aktivt val av material och teknik som tillgodoser ett kretsloppstänkande och beaktande av materialens livslängd.

VÅR AFFÄRSIDÉ

ALLT FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING • FOKUS PÅ KUNDNYTTA OCH KUNDENS ÖNSKEMÅL • MILJÖMEDVETNA LÖSNINGAR

FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING

Vi hjälper dig att skapa en hållbar, estetisk och funktionell arkitektur, från idé till inflyttning.

DINA ÖNSKEMÅL

Vi arbetar utifrån dina önskemål och givna förutsättningar.

MILJÖMEDVETNA LÖSNINGAR

Vi har dokumenterade processer som ger dig kvalitetssäkrade och miljömedvetna lösningar.

VÅR GARANTI

Vi levererar och upprätthåller kvalitet i varje projekt och uppgift vi tar oss an.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter och vi håller alla parter väl informerade och uppdaterade under projektets gång.